top of page

Il-Partit ABBA Jfittex lill-Kummissjoni Elettorali

ABBA ressaq protest ġudizzjarju kontra l-Kummissjoni Elettorali, li qed tirrifjuta li tirreġistrah bħala Partit Politiku li jippermettilu li jikkontesta l-elezzjonijiet ġenerali li ġejjin. Il-Kummissjoni infurmat lill-Partit ABBA li sakemm żewġ artikoli fl-istatut tiegħu ma jiġux korretti, il-partit politiku ma setax jiġi reġistrat formalment. Dawn jinkludu talba għal ‘akronimu’ kif ukoll talba għal dettalji dwar id-distribuzzjoni tal-assi fil-każ tax-xoljiment tal-partit. Ir-rappreżentant legali tal-partit sostna bis-sħiħ li t-talbiet tal-Kummissjoni jaqbżu r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni Maltija, u li l-Kummissjoni donnha tinjora informazzjoni li kienet diġà disponibbli fl-istatut tal-ABBA.

Barra minn hekk, meta l-istatut ta’ ABBA tqabbel ma’ dak ta’ partiti politiċi oħra, instab li ma ngħatatx ​​tali informazzjoni minn dawn tal-aħħar. Ġie argumentat ukoll li qabel kien aċċettat l-istess kliem eżatt sabiex jingħataw dettalji dwar id-distribuzzjoni tal-assi f’każ ta’ xoljiment minn partit politiku ieħor.

L-Avukat Jeanise Dalli tfakkar lill-Qrati Maltin li għalkemm diġà ntbagħtet ittra legali lill-Kummissjoni, li tħeġġiġhom jiżguraw li ma jkunx hemm trattament inġust jew diskriminatorju lejn il-partit ABBA, l-ebda risposta ma ngħatat mill-Kummissjoni.

Il-Kap tal-Partit Ivan Grech Mintoff flimkien mal-membri tal-partit iħossuhom feruti ħafna b’dan id-dewmien bla bżonn u inkonvenjenti, peress li ma jistgħux iwettqu l-ħidma tagħhom kif ippjanat u qed isofru trattament preferenzjali kontrihom.

Jekk il-partit jinżamm milli jikkontesta l-elezzjonijiet ġenerali minħabba r-rifjut tal-Kummissjoni li taċċetta r-reġistrazzjoni tiegħu, ABBA se jżomm lill-Kummissjoni responsabbli u jkun lest li juża kull opportunità legali biex jissalvagwardja d-drittijiet tiegħu, u d-drittijiet taċ-ċittadini Maltin li qed jappoġġjawh.


39 views0 comments

Comments


bottom of page