top of page

Stqarrija 24/06/2023 | Partit ABBA | Abort


Re; Proposti tal-gvern fuq ligi ta l-abort


Stqarrija 24/06/2023 | Partit ABBA | Abort


Ebda emenda tal-ligi ta’ l-abort mhi meħtieġa u lanqas mfittxija minn ħadd ħlief min irid li l-abort jiġi impost fuq il-Maltin akkost ta’ kollox. Dan intqal mil-Partit ABBA illum bhala reazjoni ghal ahhar proposti ghamnel l-gvern Malti fir-rigward tal- ligi ta l-abort u ABBA ikkundanna għal kollox dawn il-proposti. Kap tal-Partit ABBA, Ivan Grech Mintoff sostna: “Is-sensiela kollha ta’ gideb, logħob bil-kliem u qerq totali li kkaratterizza l-kampanja u l-aġenda tal-Prim Ministru Robert Abela u tal-ministru tas-saħħa Christopher Fearne biex huma jimponi fuqna l-abort, issa laħqet livell ferm iktar tal-mistħija u ferm iktar diaboliku min qatt qabel. Biex qishom jiġu sodisfatti biss certu ‘nteressi barranin, it-tradiment tal-valuri, l-kultura u l-identità Maltin, kif ukoll kull twemmin Laburista genwin min dawn it-tnejn, issa huwa kompletament fil-miftuħ. Fl-aħħar, huma għamlu l-pożizzjoni reali tagħhom ċara ħafna u kulħadd jista jizen kliemhom stess. Dawk li huma torox ghal-kuxjenza tagħhom stess jistaw issa jifriħulhom u jcapcpulhom ghal din l-ahhar mossa.”

”Il-wegħda u l-kelma li l-Prim Ministru Abela tagħna ripetutament u solennement, issa ġew suf u qed jifraħ fil-miftuħ li jrid jbiddel dawn l-istess liġijiet! Infakkru lill-Prim ministru Robert Abela li kien hu stess li qalilna li m'għandu l-ebda mandat biex ibiddel dawn l-istess liġijiet u li kien hu stess li se jkun dak ċampjin ġgant kontra kull min jipprova jagħmel dawn it-tip ta’ emendi. Lanqas biss ma żamm il-wegħda li għamel li jiltaqa’ magħna u jisma’ l-proposti u l-inkwiet genwin tagħna fuq dan is-suggett. Issa, qed tistenna li nafdawk li mhux ha tintroduċu dak il- feles biex wara tiftħu abort sħiħ, meta dan jidher li kien il-pjan mil-ħin bidu net? Dan mhux kredibilta. Dawn mhux agir ta Prim Ministru serju.” Il-partit ABBA jinsisti u jsostni li l-liġijiet preżenti jissalvagwardjaw il-ħajja tal-omm f’ kull sitwazjonu kif muri mir-rekord ta’ 100% u bla ebda teba, li l-istaff mediku tagħna tant jista' jkun kburi minnu. L-ommijiet u t-tobba bħalissa mhumiex f'ebda periklu, la legali u l-anqas ta’ mewt ghax ‘m’ghandniex l-abort. “

Fl-aħħar nett, il-partit ABBA fakkar li malli tiġi imposta din il-liġi, se jibda jiġbor l-firem biex isir referendum abrogattiv “li ser jwassal biex ir-rieda tal-poplu Malti tiġi rispettata minn dawk li ma ghadhomx jirrappreżentaw l-interessi tagħna u rridu nkunu ahna li nneħħu s-saħta tal-abort minn dawn il-gżejjer, darba għal dejjem. Inħeġġu lill-partiti politici, NGOS, gruppi u individwi li jixtiequ jkunu parti minn dan it-teħid lura u storiku tad-drittijiet tagħna biex jikkuntattjawna u wkoll ikunu parti mill-preparazzjoni li qed issir bħalissa.”

Finally, the ABBA party promises that as soon as this law is imposed, we will start collecting signatures to hold an abrogative referendum "which will lead to the will of the Maltese people being respected by those who no longer represent our interests. We must, at that stage, be the ones to remove the curse of abortion from these islands, once and for all.

We encourage all pro-life political parties, NGOS, groups, and individuals who wish to be part of this historic take back of our rights to contact us and also become part of the preparation that is currently underway."


Ivan Grech Mintoff

Partit ABBA Leader
14 views0 comments
bottom of page