top of page

ABORT - Il-Gvern ta' Robert Abela b'Nasba fuq il-Poplu Malti - [filmat]Il-Kap tal-Partit Abba Ivan Grech Mintoff flimkien ma' l-Eżekuttiv isostnu li il-Gvern ta'Robert Abela m'għandux mandat fuq l-abort (filmat hawn taht).


Xokkanti l-fatt kif dan il-Gvern jibqa jinsisti u irid b'xi mod jew ieħor mingħajr mandat idaħħal l-abort kontra r-rieda tal-Maltin u bi ksur tal-kostituzzjoni ta'Malta. Dan spjegah tajjeb Ivan Grech Mintoff fuq filmat li tella aktar kmieni fuq facebook.
In-Nasba Tal-Gvern fuq il-Pro-lifers

Dan l-aħħar rajna kif Chris Fearne u Robert Abela ressqu l-amenda fuq il-liġi ta' l-Abort ibbażata fuq gidba. Amenda li ġiet imħawwra fuq storja tal- koppja Prudente, u wara li ġiet preżentata l-amenda ħareġ bil fatti li Prudente QATT ma kienet fil-periklu tal-mewt.

Il-Gvern ta'Robert Abela beda jħossu skomdu għal fatt li l-amenda ġiet ibbażata fuq storja u mhux fuq fatti u dan wassal sabiex titfassal nasba.

Jider li xi nies u Gruppi tal-Pro-life gew ingannati u mħajjra joħolqu petizzjoni sabiex jinbidel xi kliem fl-amenda li t-tifsira tahha tibqa l-istess u twassal għal Abort xorta. Din il-petizzjoni se twassal biex il-Pro-lifers stess se jkunu qegħdin jagħtu 'mandat' lil-Gvern sabiex l-amenda tidħol fis-sehh b'ingann.


Twissijja

Il-Kap tal-Partit Abba u fondatur tal-grupp 'Abortion in Malta? not in my name' Iwissi li kull min jiffirma din il-petizzjoni qed jagħti 'appoġġ-mandat' lill Gvern u b'hekk ikun qed japprova' l-amenda sabiex l-abort jiddaħħal ! Kull min hu Pro-life qatt m'għandu jaċċetta li jkun hemm xi amendi jew tibdil fil-ligijiet ta'Pajjiżna fejn jidħol l-abort.


Kawzi l-Qorti

Il-Partit Abba beda jiġġieled b'kawzi fil-qorti minn xhur ilu u mhux se jċedi sakemm din il-ġlieda tintrebaħ u ma tiddaħħal l-ebda liġi abortiva. Appell Kull min jixtieq b'xi mod jgħin lill Partit Abba sabiex ikompli l-ġlieda fil-Qrati kontra kull min irid il-qtil ta'trabi innoċenti jista jgħamel kuntatt fuq info@abba.mt140 views0 comments
bottom of page