top of page
maltese flag-01-01_edited_edited.jpg
Times of Malta 1.jpg

IL-PARTIT POLITIKU TAGHNA

Il-gvern u l-oppożizzjoni tagħna huma nkarigati biex jamministraw f'isem il-poplu Malti kollu li eleġġiehom bħala r-rappreżentanti tagħhom fil-parlament. Ix-xogħol tagħhom huwa li jamministraw il-ġid tan-nazzjon, filwaqt li jiżguraw id-distribuzzjoni ġusta ta' l-istess ġid. Huma għandhom iżommu l-liġi, l-ordni u d-demokrazija. Għandhom jieħdu ħsieb is-saħħa, is-sigurtà u l-ambjent tagħna, filwaqt li jissalvagwardjaw il-futur u l-benessri ġenerali tagħna.

 

Il-parlament preżenti jippromulga liġijiet kontra l-mandati, il-valuri, il-kultura u l-identità tagħna. Jittimbraw ir-regolamenti u d-direttivi tal-UE, li jimponu aġendi ta’ ħsara fuqna b’mod apert. Ċerti drittijiet li gawdejna b’mod paċifiku għal għexieren ta’ snin qed jitneħħew: il-Libertà tal-Moviment, Assemblea, Kuxjenza, Reliġjon, Espressjoni u Ħsieb kollha tneħħew minna. Qabel l-elezzjonijiet li jmiss, issa hemm spinta ċara ħafna biex l-istat jegħleb anke d-dritt għall-ħajja nnifsu, permezz tal-abort (drittijiet riproduttivi tan-nisa) u l-ewtanasja nnifisha.

 

ABBA jrid ikun il-katalist tal-bidla. Nisfidaw l-intimidazzjoni u d-disprament, u naħdmu biex nibdlu s-sistema elettorali dannuża ta’ żewġ partiti li m’ għadhiex tirrappreżenta lill-poplu, iżda tirrappreżenta biss l-interessi tal-ftit qrib ħafna taż-żewġ partiti tradizzjonali nfushom. Nixtiequ naraw gvern ta’ koalizzjoni fejn l-ebda partit wieħed ma jista’ jkollu s-setgħa assoluta li jagħmel kif jixtieq, fejn ikun jeżisti valv ta’ sigurtà morali bħalma hemm f’kull pajjiż Ewropew ieħor. Gvern ta’ koalizzjoni se jerġa’ jġib governanza xierqa u regolata. Qegħdin naħdmu bis-sħiħ biex Malta terġa’ lura għall-qagħda internazzjonali ta’ qabel tagħha, fejn il-paċi u l-istabbiltà kienu jgawdu minnhom kulħadd.

 

Irridu lura d-dinjità sħiħa tagħna. Għall-grazzja ta 'Alla, aħna se niksbu dan fil-leġiżlatura li ġejja permezz ta' politika sana tagħna u direzzjoni ċara. Valuri b'saħħithom, nazzjon b'saħħtu.

AĦBARIJIET RIĊENTI

IL-KAMPANJI TAGĦNA

Dak li Nemmnu fih

16640070917_ef322941b6_o.jpg
Election Campaign
file.aspx.jpeg

PJATTAFORMA POLITIKA

Niżguraw li l-vuċijiet kollha jinstemgħu

MANIFEST ELETTORALI

Kulħadd Jgħodd

STATUT

Bil-Fatti u Mhux bil-Kliem Bis

INVOLVI RUĦEK

Flimkien inkunu suċċess!

f4d3004b-bc06-4e13-8a5e-a86751cb0475.JPG

ĦU SEHEM

Il-parteċipazzjoni attiva tiegħek hija parti essenzjali mis-suċċess ta’ ABBA. Li tistieden wieħed mill-kelliema tagħna jew tippromwovi l-pjattaforma tal-midja huwa mod tajjeb ħafna biex tikkonnettja mal-komunità lokali tiegħek u tifrex l-importanza tal-missjoni tagħna. Bil-viżjoni u direzzjoni ġdida tagħna, żgur li  ser tkun ispirat biex issir parti mis-soluzzjoni li n-nazzjon tagħna għandu bżonn.

ORGANIZZAZZJONI TA 'AVVENIMENT

Kull individwu għandu l-abbiltà li jimmotiva lil ħaddieħor u jispira bidla vera. Billi torganizza avveniment, inti ssir parti kruċjali tal-Partit tagħna billi tiżgura li l-missjoni tagħna tinstema' u jkollha impatt estensiv u dejjiemi.

IMG_0905_edited.jpg
bottom of page