top of page
Urban

DISKORSI ABBA

Il-filmati ta’ hawn taħt huma diskorsi mill-avveniment li sar fil-Belt Valletta fis-6 ta’ Frar 2022. ABBA qamet flimkien għal-libertà hekk kif il-kandidati u l-ħbieb esprimew il-fehmiet urġenti tagħhom dwar l-attakk attwali fuq il-kultura tal-Punent u l-libertà tagħha li għandha għeruqha u msejsa fil-Kristjaneżmu.

Ivan Grech Mintoff

Id-diskors ta’ Ivan f’Arise Malta fuq il-pedament li darba kienu fuqu l-partiti l-Aħmar u l-Blu u kif abbandunaw dawk il-valuri. Il-partit ABBA qed jibni fuq pedament li ma jitħawwadx. Ġesu Kristu.

Matthew Grech 

“Dawn mhux miżuri, dawn kastigi!”

"Dawn mhumiex miżuri, iżda pieni!"

Jesrit Angel Camilleri, Stevey Ellul Bonici, Tania Gauci Fiorini f'Arise Malta

Jesrit Angel Camilleri, Stevey Ellul Bonici, Tania Gauci Fiorini jenfasizzaw minn Arise Malta

Romina Magro, Rebecca Paris, Anthea Grixti f'ARISE MALTA

Romina Magro, Rebecca Paris, Anthea Grixti

jenfasizzaw minn ARISE MALTA

bottom of page