top of page

L-ebda stazzjon ma jxandar stqarrija stampa tal-Partit Abba fuq l-emenda li twassal għal Abort
Wara li l-Ministru tas-saħħa Chris Fearne ħareġ bl-emenda fuq il-liġi kriminali li tiftaħ għall abort, il-Partit Abba irreaġixxa bi stqarrija stampa. ( Stqarrija iktar l-isfel)


Fil-preżent din l-emenda li twassal għall Abort hija suġġett li qed jitkellem kulħadd dwaru u li l-Partit Abba qed jaħdem bi sħiħ biex ma jidħolx f'pajjiżna.


Fil-fehma tal-Partit l-istqarrija kienet waħda ta' Aħbar u mportanza Nazzjonali, kemm minħabba s-suġġett kif ukoll fi żmien li nħarget, iżda l-medja lokali għażlu li ma jxandruwiex. Dan l-aġir juri kemm il-midja Maltija hija żbilanċjata, nieqsa mill fatti u r-rispett lejn min isegwiha."Press release min Partit ABBA dwar l-emenda tal-Kodiċċi Kriminali (abort)"

22 ta' Novembru 2022


Wara snin ta’ gideb sfaċċat u logħob bil-kliem mill-Prim Ministru Malti Robert Abela, l-ministru tas-Saħħa Christopher Fearne, Helena Dalli u oħrajn, il-kabinett Laburista approva u llum ressaq mozzjoni biex l-abort jiġi impost fuq il-poplu Malti “minn go t-tieqa” u kontra r-rieda tagħna.


Ir-rieda tal PL issa hija ċara. It-tmexxija tal-PL qiegħda fuq in-naħa tal-barrani li jridu jimponu l-abort fuq in-nazzjon tagħna bilfors .l-pożizzjoni tagħhom hija kontra r-rieda tal-poplu Malti.


Ahna l-Maltin ma rridux is-saħta tal-abort fuq in-nazzjon tagħna u fuq uliedna u din il-pożizzjoni hija mil-aktar ċara: f’kull stħarriġ u kull vot tal-poplu - kemm anzjani kif ukoll taż-żgħażagħ tagħna anke fil-parlament innifsu), Ħadd u qatt minnha ma vvota biex l-abort jiġi legalizzat f’Malta. Anzi l-oppost!


Intant, il-kap tal-oppożizzjoni (li huwa legalment u moralment obbligat mill-istatut tal-partit tiegħu stess li jopponi u jitkellem b’mod minnufih u f’kull okkazjoni) baqa’ sieket tul il-ħin kollu. F'għajnejn il-poplu Malti, nazzjonalisti inklużi mela, in-nuqqas serju ta' azzjoni tiegħu, fuq kwistjoni daqstant importanti ta' ħajja u mewt ta' ħajjiet Maltin, Dr Bernard Grech huwa awtomatikament kompliċi f'din l-impożizzjoni barranija u s-sinjali diġà jindikaw li l-PN ser ikun qed jivvota wkoll favur din il-legalizzazzjoni tal-abort u kontra x-xewqat taghna.


Il-maskri kollha fl-aħħar waqgħu. Dak kollu ilna nizvelaw ghal snin u li intom kollha dejjem ċħadtu, issa jinsab fil-beraħ u fid dawl.


Il-partit ABBA jfakkar lil Abela, Fearne u llil-Grech li MA GĦANDHOMX IL-MANDAT TAL-POPLU biex jiddiskutu aħseb u ara jivvutaw fuq tali emenda li l-poplu wera bla ebda dubju li ma jridx.


Il-parlament huwa tal-poplu u mhux biex ir-rappreżentanti tagħna jużawħ b’mod illegali, abbuziv u biex jiksru l-ogħla liġijiet tal-pajjiż kif iridu u jaqbel lilhom. Qedin tabbużaw mill-fiduċja tan-nies fikhom u qedin tittrattawna ta’ imbecilli ubbidjenti. Issa bizzejjed!


Il-partit ABBA ipoġġi lill-Prim Ministru, ministru tas-saħħa u kap tal-oppożizzjoni fuq twissija serja li fil-ġimgħat li ġejjin, ser nkunu qedin nieħdu l-passi kollha meħtieġa mogħtija mil-liġi biex inwaqqfu dan l-abbuż kollhu tad-drittijiet tagħna u tad-demokrazija. Sejrin inreġġgħu lura l-ħsara li qedin tagħmlu fuq il-Maltin u fuq Malta. Irridu d-dinjità, id-demokrazija u d-drittijiet kollha lura u ħa nibqu naħdmu bla waqfien sakemm niksbu dan kollu u nneħħukhom milli tibqaw tirrappreżentawna iktar.37 views0 comments

Komentáře


bottom of page