top of page

Jum il-Ħelsien għandu xi sinifikat fil-Malta tal-lum?

Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħelsien, il-partit ABBA ta ġieħ ukoll lil ġganti politiċi bħal Dom Mintoff u Borg Olivier li, stqarrew, it-tnejn kienu jħobbu lil Malta l-ewwel u qabel kollox b’mod simili ħafna.


F’ċerimonja qasira li saret fuq il-Monument tal-Ħelsien, Ivan Grech Mintoff, mexxej tal-Partit ABBA stqarr: “Fil-31 ta’ Marzu 1979, kont preżenti bħala tifel ta’ tlettax-il sena hekk kif rajt il-Bandiera Ingliża tinżel għall-aħħar darba u l-bandiera Maltija fl-aħħar tiela l-fuq bħala l-bandiera uffiċjali tat-territorju u l-poplu Malti. Dom Mintoff, il-perit ta’ dak il-mument storiku, iddikjara li l-libertà hija dinjità u li Malta mhux se tibqa’ tgħix mill-korruzzjoni tal-gwerer ta’ ħaddieħor u l-mewt ta’ nies oħra li m’għandniex tilwima magħhom. Minn dak in-nhar, il-Maltin kellhom verament jiddeterminaw id-destin tagħhom mingħajr ebda impożizzjoni esterna u fi stat ta’ newtralità li jobbligana naħdmu b’mod attiv għall-paċi. Jien se nġorr il-memorja ta’ dik l-okkażjoni miegħi għal dejjem: il-ferħ, l-istorbju u l-briju hekk kif ġens sħiħ jiċċelebra d-dinjità l-ġdida tiegħu.”


Illum, nistaqsi lili nnifsi jekk il-Maltin għadhomx igawdu l-libertà li kisbu għalina missirijietna. Minflok il-Gran Brittanja, għandna l-Parlament Ewropew li jimponi regolamenti li ma rridux. U l-gvern, l-oppożizzjoni u l-parlament tagħna stess, filwaqt li jgawdu ritratti sbieħ tal-midja f’okkażjoni bħal din, għal darb’oħra saru għodda f’idejn l-interessi internazzjonali hekk kif il-faqar jiżdied u l-libertajiet li darba gawdejna jitneħħew.


Tassew nistaqsi jekk Borg Olivier u Mintoff ikunux kburin b’dak li sar minn Malta, kif qed jitmexxa dan in-nazzjon u x’qed jintrema kontinwament mir-rappreżentanti tagħna?


F’dan il-jum u f’dan il-post, il-partit ABBA jerġa’ jimpenja ruħu li jaħdem aktar biex iġib lura l-libertajiet, is-sovranità Maltija u t-teħid ta’ deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Maltin f’dawn l-aħħar 25 sena. Aħna nwiegħdu li nġibu d-dinjità lill-Maltin fl-iqsar żmien possibbli biex Jum il-Ħelsien ma jkunx biss tifkira iżda xi ħaġa li nistgħu nerġgħu niċċelebraw f’termini reali.”


4 views0 comments
bottom of page